Store musikkarrangement i Norge

Førdefestivalen er det største flerkulturelle musikkarrangementet i Norge. Festivalen har blitt arrangert siden 1990. Festivalen har alltid et variert program innen konserter, kurs, utstillinger, barneaktiviteter og turer.Kulturhuset i Førde er hovedarenaen under festivalen og det er der de fleste konsertene blir holdt under festivalen. Festivalen presenterer etnisk musikk fra hele verden. Tanken bak festivalen er at publikumet skal få oppleve det fantastiske mangfoldet av musikk og tradisjoner som finnes på kloden vår. Festivalen prøver å engasjere de beste utøverne innen verdens mange musikkulturer og musikkuttrykk. Festivalen har gjennom årene blitt kjent for et oppsatt program som appellerer til et bredt og nysgjerrig publikum. De som arrangerer festivalen ønsker å gi publikumet nye musikkopplevelser. Den norske folkemusikken er en stor og naturlig del av festivalprogrammet og festivalen har stor vekt på unge musikere og nye produksjoner.Den norske operaen har også blitt en arena for store musikkarrangementer i Norge. Fra november til februar er operaorkesteret satt opp på hovedscenen i operaen. Operaorkesteret ledes av musikksjefen John Helmer Fiore. Han har med seg flere kjente dirigenter fra flere steder i verden, blant annet fra frankrike, USA, Norge og russland.Oslo World Music Festival er også et stort arrangement i Norge. Festivalen blir arrangert årlig og har blitt arrangert i over 20 år. Tanken bak festivalen er å presentere musikk fra hele verden, med hovedfokus på Asia, Afrika og Latin Amerika. Hvert år presenteres det nye artister gjennom festivalen, og det har vært mange kjente navn som har besøkt Norge for første gang i forbindelse med denne festivalen. Festivalen ble arrangert over 6 dager i 2013, i forbindelse med 20 års jubileum.